- Dette gir stor prisuro

- Dette markedet er veldig prisfølsomt, sier Hermod Larsen.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Fersk oppdrettstorsk tar igjen fersk villtorsk i salg hittil i år, skriver Dagens Næringsliv.Ifølge avisen mener regiondirektør Hermod Larsen i Norges Råfisklag oppdrettstorsken bidrar til prisuro i torskemarkedet.- Det er stor økning av fersk oppdrettsfisk i markedet. Dette markedet er veldig prisfølsomt. Jo mer oppdrettstorsk det er i markedet, jo mer går det utover fersk filet av villtorsk, sier Larsen.Ifølge ferske prisstatistikker fra eksportutvalget for Fisk har gjennomsnittsprisen for fersk villtorsk falt fra nær 33 kroner i 2008 til rundt 28 kroner hittil i år, skriver DN. For oppdrettstorsken har prisfallet vært enda større i ferskvaresegmentet, fra cirka 35 kroner, til cirka 27 kroner.

Nyheter
Næringsliv