Dropper politianmeldelser

Bedrifter dropper i økende grad å politianmelde underslag og tyverier fordi de ikke får hjelp av politiet. Privatetterforskere overtar jobben.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Tor Martin Bjerke, som jobber med kriminalitet og sikkerhet i HSH, arbeidsgiverorganisasjonen for handels- og tjenesteytende bedrifter, anslår at bare 10-20 prosent av underslagssakene i hans medlemsbedrifter blir anmeldt, skriver Aftenposten.- Jeg har ingen forventninger til politiet når det gjelder svinn og underslag. Det er med på å undergrave et rettssystem vi alle ønsker å ha tillit til, sier driftsdirektør Hans Jacob Michelsen i Jernia.Privatetterforsker Ola Stavnsborg i Pegasus Kontroll ordner opp i 150 underslagssaker i private bedrifter hvert år. Bare rundt 5 prosent av disse sakene politianmeldes.- Selv når vi leverer ferdig etterforskede saker med kjent gjerningsmann henlegger politiet ofte saken. Det virker ikke som om de har vurdert den, sier Stavnsborg, som selv har bakgrunn som politimann.Bjerke mener at politiets henleggelser gjerne brukes som renvaskelse og frikjenning av de personene det gjelder, noe som gjør det vanskeligere for bedriftene.- Politianmeldelse innebærer også en økt risiko for at arbeidsgiver ikke når fram i forsøket på å avskjedige utro tjenere, sier Bjerke.Oslos visepolitimester Roger Andresen er ikke enig i påstandene.- Det er helt feil å hevde at politiet prioriterer underslag og tyverier lavere enn før. Realitetene er jo snarere at mange bedrifter vil unngå enhver negativ oppmerksomhet og negative omtaler når de blir utsatt for eksempel for naskerier, sier Andresen. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv