Eitzen Chemical fikk ja fra bankene

Bankene aksepterer endringer i Eitzen Chemicals lånekrav.

Næringsliv

Eitzen Chemical opplyser at alle de tre banksyndikatene aksepterer endringer i lånekrav. Bankene vil tillate en høyere netto gjeldsgrad i forhold til EBITDA gjennom 2010.Den nye marginen vil være 2,75 prosent.Eitzen Chemical-aksjen stiger 2,7 prosent til 2,30 kroner. Børsen er opp tre prosent.

Nyheter
Børs