Forventningene stiger mer enn ventet

De europeiske innkjøpssjefenes forventningsindekser stiger mer enn analytikerstanden forventet.

1
Næringsliv

Ferske tall viser at de europeiske innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) for industrien gikk fra 33,5 poeng i februar til 34,0 poeng i mars. Analytikerstanden ventet en indeks på 33,5 poeng.Innkjøpssjefenes forventningsindeks for tjenesteytende sektor steg fra 39,2 poeng i februar til 40,1 poeng i mars. Her var det ventet en indeks på 39,1 poeng.En indeks over 50 poeng viser et tiltagende aktivitetsnivå.

Nyheter
Næringsliv