Grønt lys for John Fredriksen

Obligasjonseiere i Golden Ocean går inn for at man fjerner klausuler rundt verdijustert egenkapital.

John Fredriksen - Foto: Finansavisen
Næringsliv

Norsk Tillitsmann opplyser at 94,1 prosent av obligasjonseiere i Golden Ocean-lån på 200 millioner dollar gikk inn for at man fjerner klausuler rundt verdijustert egenkapital.Ifølge Reuters vil lånevilkårene nå bli endret.Avstemningen var nærmest en formalitet da hovedeier John Fredriksen allerede i begynnelsen av måneden kjøpte mer enn to tredjedeler av obligasjonene.

Nyheter
Børs