Kan bli verre enn Tsjernobyl

En mulig ulykke ved det britiske atomanlegget Sellafield kan bli verre for Norge enn Tsjernobyl-ulykken var i 1986, advarer Statens strålevern.

Næringsliv

En Sellafield-ulykke vil i verste fall kunne sende inntil 50 ganger mer radioaktivt nedfall over Norge enn hva som var tilfellet i det hardest rammede området etter Tsjernobyl. - Dersom en worst caseulykke skulle inntreffe, ville dette fått konsekvenser lik eller verre enn etter Tsjernobyl. Det innebærer til dels alvorlige konsekvenser for landbruk, miljø og samfunn i flere tiår framover, skriver Statens strålevern i en rapport utført for Miljøverndepartementet.Ved hjelp av tekniske spredningsmodeller har Statens strålevern og Meteorologisk institutt beregnet følgene av en tenkt ulykke ved Sellafield. Ulykkesscenariet som er lagt til en værtypisk dag i oktober, viser at radioaktivt utslipp kan nå Norge etter ni timer, og at selv store partikler finner veien hit.Det er i hovedsak en ulykke ved lageranlegget B215 som kan true Norge. Her lagres rundt 1.000 kubikkmeter høyaktivt avfall i 21 ulike tanker. Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern ble overrasket da han så hvor alvorlig en ulykke kan bli for Norge. - Skulle så mye som 10 prosent av alt innholdet i tankene lekke ut, så vil det skape betydelige problemer på lang sikt, ikke minst innenfor landbruk og matvareproduksjon. Men vi har god beredskap for å takle også dette, sier han til NTB.

Nyheter
Næringsliv