Kjøper storpost i IT-selskap

Investor har kjøpt seg kraftig opp i Vizrt.

Storm Weather Center benytter seg av Vizrt-programvare. F.h. Dyveke Henschien Vibe , Petter Ole Jacobsen i Vizrt og Benedikte Rasmussen. Foto: Scanpix
Næringsliv

FSN Capital III Limited Partnership har gjennom heieide Dorothy Holding AB kjøpt 1.861.918 aksjer i Vizrt Ltd til snittkurs 14,50 kroner. Det betyr at posten kostet 27 millioner kroner.Ny beholdning er 10.246.003 aksjer, noe som tilsvarer 15,8 prosent av aksjekapitalen.

Nyheter
Børs