Ny rekord for Hafslund

Hafslund Fjernvarme satte i februar ny månedsrekord for fjernvarmeproduksjonen med over 200 millioner kilowattimer.

Næringsliv

Hafslund har de siste årene satset stort på å øke takten i fjernvarmeutbyggingen og vil i 2009 knytte til fjernvarmekunder som samlet gir en ny leveranse på 125 GWh.- Fjernvarmeproduksjonen i februar - 209 GWh, eller 209 millioner kilowattimer - kom som en kombinasjon av en god gammeldags vintermåned og den store utbyggingen av fjernvarme som nå skjer i Hafslund Fjernvarmes områder, sier Rune Volla, direktør for Produksjon og drift i Hafslund Fjernvarme.Satser på stor vekst de nærmeste årene- Den offensive utbyggingen vil fortsette i årene framover, inntil fjernvarmepotensialet på mellom 2,1 og 2,2 TWh er nådd. Fjernvarmeanleggene vil da levere fjernvarmeenergi tilsvarende oppvarmingsbehovet til om lag 200.000 boliger, sier Volla.Med avfall, biobrensel og varmepumper som dominerende energikilder bidrar fjernvarmeproduksjonen til betydelig reduksjon av utslippene av klimagasser, og er et av hovedstadens viktigste klimatiltak.

Nyheter
Næringsliv