Positive nøkketall fra USA

KPI-tallene kom inn omtrent som ventet, mens driftsunderskuddet falt.

Næringsliv

Konsumprisindeksen steg 0,4 prosent i februar (ventet opp 0,3 prosent) etter en oppgang på 0,3 prosent i januar, ifølge Bloomberg. Ex. bensin var oppgangen på 0,2 prosent (ventet opp 0,1 prosent).Her kan du lese mer om forventningene og andre nøkkeltallKPI Konsumprisindeksen, eller KPI, er et mål for prisnivået til konsumprodukter. Indeksen viser utviklingen på prisingen av varer og tjenester etterspurt av private husholdninger. Endringen i KPI-tallene brukes som et generelt mål for inflasjon i en økonomi.Driftsbalanse Den amerikanske driftsbalansen viste et underskudd på 132,8 milliarder dollar for fjerde kvartal 2008, mens det var ventet et underskudd på 137,1 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.Sist kvartals driftsunderskud ble revidert ned fra 174,1 milliarder dollar til 181,3 milliarder dollar.

Nyheter
Næringsliv