- Posten er 20 prosent dyrere enn oss

Konkurrent krever 460 millioner kroner i erstatning fra Posten etter påstått lovbrudd.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Posten avviser et gigantkrav fra konkurrenten Schenker Privpak, som mener den norske distributøren har brutt konkurranseloven. Posten mener kravet er grunnløst.Den nordiske pakkepostdistributøren mener Posten har hindret selskapet i å bygge opp et landsdekkende nettverk og krever nesten en halv milliard kroner i erstatning, etter at norske Posten etablerte seg med Post i Butikk (PiB). Schenker har foreløpig fått støtte av EFTAs overvåkingsorgan ESA.- Ved å bryte konkurransereglene har Posten trolig kunnet kreve over 20 prosent høyere priser av norske forbrukere enn det Schenker Privpak tilbyr, sier administrerende direktør Ingvar Nilsson i Schenker North AB.Schenker Privpak krever nå 460 millioner kroner i erstatning fra Posten Norge.Avvises- Vi mener at Schenker ikke har noe grunnlag for et slikt krav. ESA-varselet vi har mottatt vil bli tilbakevist i vårt svar i begynnelsen av april, sier informasjonsdirektør Elisabeth H. Gjølme i Posten til NTB.- Det viktige for oss er å tilbakevise de vurderingene som kommer fra ESA i denne saken, som handler om hvorvidt Posten har brutt konkurranseloven eller ikke. Det jobber vi nå med for fullt og vi vil avvise påstandene i vårt svar til ESA innen 6. april, sier Gjølme.Hun sier at bakgrunnen for saken er at Posten måtte ha gode avtaler med butikkjedene da det norske selskapet skulle etablere sitt Post i Butikk-konsept i 2000. Opplegget omfattet 1.300 butikker.- Vi mener jo at det var mange andre butikker som også var tilgjengelig for våre konkurrenter i hele den aktuelle perioden, sier Gjølme.GrunnlagetGrunnlaget for erstatningskravet fra Schenker er at ESA 17. desember i fjor la fram en foreløpig avgjørelse som viste at Posten fra 2000 til 2006 inngikk en rekke avtaler med norske dagligvarekjeder.Ifølge Schenker hindret avtalene i praksis andre enn Posten å bygge ut et landsdekkende nettverk av Post i Butikk.ESA har behandlet saken siden Schenker klaget den inn i 2002. I desember i fjor mottok Posten en foreløpig konklusjon og varsel fra ESA med frist til 6. april i år for å fremlegge informasjon som kan belyse saken ytterligere.Ifølge informasjonsdirektør Elisabeth H. Gjølme er det nærmere 15.000 mulige utleveringssteder for pakker i Norge. Posten har såkalte PiB-er på under 10 prosent av disse.- Konkurrenter har i dag omtrent like mange utleveringssteder som Posten, sier Gjølme. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv