Rederiansatte dømt for utroskap og bedrageri

To ansatte i Tordenskjold Rederi AS er dømt for utroskap og grovt bedrageri på til sammen over 170 millioner kroner.

Dommer i rettssal - Foto: iStockphoto
Næringsliv

En av de dømte har sørget for at norske selskaper som han representerte, betalte langt mer for kjøp av skip enn nødvendig. Pengene ble kanalisert til selskaper som han selv og en annen person sto bak.Han er også dømt for utroskap over en lengre periode for å ha tilegnet seg deler av inntektene som kundene betalte for leie av skipene. Som straff må han sone fengsel i 5 år og 6 måneder, betale betydelige beløp i erstatning til norske banker, samt tåle inndraging av et utbytte på til sammen over 1 million amerikanske dollar, skriver Økokrim.I samme sak er en tidligere administrerende direktør i det børsnoterte selskapet Tordenskjold ASA dømt til fengsel i 7 måneder for brudd på straffeloven, regnskapsloven og ligningsloven. 6 av månedene er gjort betinget.Kvinnen er også dømt til å betale et større erstatningsbeløp til et norsk finansieringsselskap som tapte penger på grunn av de straffbare forholdene.Hun ble frifunnet for ett tilfelle av bedrageri og ett tilfelle av overtredelse av regnskapsloven. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv