Rederne kan få på pungen

Til sammen 101 norske og utenlandske skip grunnstøtte i norske farvann i fjor.

Næringsliv

Det er litt færre enn i 2007, men Sjøfartsdirektoratet mener likevel at antallet er for høyt. 80 av skipene var norske mens det var 21 utenlandske fartøy som grunnstøtte i norske farvann.Årsakene til grunnstøtingene er flere. Rapportene forteller om feilnavigering, bruvakt som sovner, uoppmerksomhet og bruk av ikke-autorisert elektronisk navigasjonsutstyr. I enkelte tilfeller er det også snakk om feil ved styre- og fremdriftssystemer.- Tallene for de nevnte fartøygruppene er fortsatt altfor høyt. Når vi ser på størrelsen på disse fartøyene og det forurensingspotensialet noen av disse representerer, mener vi det er grunn til å handle. Vi vil derfor iverksette tiltak for å få ned antallet grunnstøtinger, sier fungerende sjøfartsdirektør Sigurd Gude.Blant tiltakene er bruvaktalarm. Dette vil Sjøfartsdirektoratet ha på plass allerede 1. januar 2010. Et annet tiltak er intensivert kontroll av skip som har begrenset seilingstillatelse.Rederiene har et stort ansvar.- Ansvaret for sikkerheten til skip, sjøfolk og miljø ligger hos rederiene. Dersom rederiene ikke viser at de tar dette ansvaret, vil vår reaksjon være å ilegge overtredelsesgebyr, sier Sigurd Gude. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv