Stuper gullprisen, er selskapet gjeldfritt

Wega Mining har inngått en avtale som sikrer selskapet inntekter på 2,2 milliarder kroner i løpet av 54 måneder.

Sjefen i Wega Mining, Hans-Arne L'Orange - Foto: Finansavisen
Næringsliv

Som en del av kontraktuelle krav i låneavtalen med Macquarie Bank Ltd, har Wega Mining onsdag inngått en ytterligere avtale om fremtidig salg av gull. 70.000 unser med gull ble avtalt levert til en pris på 935 dollar per unse.Totalt er nå 350.000 unser med gull avtalt levert med en gjennomsnittspris på 958,20 dollar per unse. Dette sikrer selskapet inntekter på 335,4 millioner dollar (2,2 milliarder kroner) i løpet av de første 54 måneder etter at produksjonen starter.Salgskontraktene er fleksible med en minimumsleveranse hvert kvartal og kan økes avhengig av faktisk produksjon i hver periode.Dersom gullprisen skulle falle tilbake mot et nivå på 700 dollar per unse, vil selskapet være gjeldsfritt ved innløsning av salgskontraktene.Inata-gullprosjektet har en NI 43-101 dokumentert ressurs på 1,7 million unser med gull med en planlagt produksjonsstart i juni 2009. Prosjektet vil produsere i gjennomsnitt 130.000 unser med gull over prosjektets levetid.

Nyheter
Børs