Trygve Hegnar foretar oppkjøp

Trygve Hegnars Periscopus AS kjøper opp selskap i Rogaland.

Redaktør Trygve Hegnar - Foto: Finansavisen
Næringsliv

Periscopus AS, som eies av Trygve Hegnar, har inngått avtale om kjøp av kurs- og konferanseselskapet Positiv Opplæring Norge AS.Positiv Opplæring ble startet i 1994 og er et av de eldste og mest erfarne kursleverandørene i Norge. Positiv Opplæring er av de ledende i Norge på utvikling og gjennomføring av kurs og konferanser innen fagområdene IT, HMS, økonomi og personlig utvikling. I tillegg arrangerer de en rekke bedriftsinterne kurs. Selskapet har hovedkontor i Sandnes, men har kursvirksomhet over hele Norge.Positiv Opplæring vil ifølge en melding inngå i Periscopus' strategiske satsning på kurs og konferansevirksomhet. Periscopus vil bygge videre på den gode kompetansen og grunnlaget som er lagt i Positiv Opplæring for å bygge videre på satsningen i kurs og konferansemarkedet.Selgerne av selskapet, Georg Mjølsnes, Sigve Mjølsnes og Sikke Otteren, vil fortsette i selskapets ledelse og daglige drift.

Nyheter
Næringsliv