A-pressen selger seg ut av avis

A-pressen har solgt sin 9,33 prosent aksjeandel i Trønder-Avisa i Steinkjer, etter å ha gitt opp forsøk på å få en sterkere posisjon i selskapet.

Næringsliv

«Når man ikke har lyktes med å kjøpe seg opp ble det enighet om at man skulle selge seg helt ut av selskapet», heter det i en pressemelding om aksjesalget.A-pressen kjøpte aksjene i Trønder-Avisa i 1994 fra lokale aksjonærer. Nå er det Trønder-Avisa selv som har kjøpt denne aksjeposten. Dermed er Trønder-Avisa et 100 prosent nordtrøndersk mediehus. Fra før eier de to lokale selskapene LL Inntrøndelagen 38 prosent og AS Nord-Trøndelag 52 prosent av aksjene.

Nyheter
Næringsliv