Ber oljefondet selge vinneraksjer

Kristin Halvorsen liker ikke oljefondets vinnersegment.

Publisert 3. april 2009 kl. 05.09
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 16.04
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 528 ord
Kristin Halvorsen - Foto: Scanpix
Finansminister Kristin Halvorsen (SV) vil trekke oljefondets milliardinvesteringer ut av tobakksindustrien.Finansministeren vil nemlig sette nordmenns helse først, melder TV 2.- Jeg kan ikke garantere at vi på lang sikt tjener like mye, men jeg kan garantere at vi investerer de pengene på en måte som er bedre for folkehelsa, sier Halvorsen.Frp mener oljefondets virksomhet først og fremst bør dreie seg om å tjene penger.- Tobakksindustrien produserer helt lovlige varer, så det er ingen grunn til at man skal forby oljefondet å investere i den, mener Ulf Lerstein i Frp.Norwatch, som setter søkelyset på norske selskap i sør, gikk i mars gjennom investeringsporteføljen i Statens pensjonsfond - Utland, og fant at hele 14,2 milliarder kroner var plassert i de ti største børsnoterte tobakksselskapene ved årsskiftet. Økningen fra årsskiftet 2007/2008 var på hele 24,6 prosent, ifølge NTB.
SuksessGull i krisetiderSelskaper Â2005*2006* Â2007*2008* ÂAltadis672,1509,6908,70Altria Group2.604,72.960,93.502,9916,3Philip Morris International**3.335,1British American Tobacco991,31.380,32.517,14.777,8Japan Tobacco438,61.423,91.914,71.469,9Imperial Tobacco664,9799,71.360,02.246,9Swedish Match268,3336,6528,0523,1Loew's Corp108,3193,1448,2396,5Fortune Brands242,8133,2198,1196,9KT&G Corp4,71,422,4114,9Souza Cruz15,321,81,052,1Gallaher Group281,3313,000Totalt6.292,38.073,511.401,614.209,5
Norwatch
På ett år har tobakksinvesteringene økt med hele 24,6 prosent fra 11,4 til 14,2 milliarder kroner. Aldri tidligere har tobakksinvesteringene vært høyere.Norwatch har fulgt investeringene de største tobakksselskapene over flere år, og aldri tidligere har Oljefondet investert mer i tobakk som på slutten av kriseåret 2008. For Norges Bank la i dag frem årsrapporten for Statens Pensjonsfond - Utland. Norwatchs gjennomgang av investeringsporteføljen per 31. desember 2008 viser at hele 14.209.458,1 millioner kroner er nå plassert i de 10 største børsnoterte tobakksselskapene. Det er en økning på hele 24,6 prosent siden 2008, heter det i en melding fra Norwatch.Forvalterne av det norske Statens Pensjonsfond - Utland (Oljefondet) har dermed tydeligvis kastet seg over tobakksaksjene som internasjonalt regnes som gull i krisetider. Forvalterne har dermed sørget for enda sterkere støtte til den internasjonale tobakksindustriens storsatsning i utviklingsland.Verdens helseorganisasjon (WHO) har lenge slått alarm og vist hvordan tobakksrøyking er i ferd med å bli et ulandsproblem av dimensjoner. For mens tobakksrøyking går tilbake i den rike del av verden, øker den i fattige land hvor tobakksindustrien utnytter og selv forsterker vanskelighetene med å føre en aktiv helsepolitikk.De etiske retningslinjene for Oljefondet skal revideres om kort tid. Uten tvil kommer tobakksinvesteringene til å bli ett av de store stridstemaene. En rekke investorer internasjonalt og i Norge (som KLP og Storebrand) har for lengst kastet ut tobakk fra sine fond.Markedsverdien av Statens pensjonsfond - Utland var 2 275 milliarder kroner ved utgangen av 2008, opp fra 2 019 milliarder ett år tilbake. Tilførselen til fondet gjennom fjoråret var rekordhøye 384 milliarder kroner, og er i sin helhet blitt benyttet til aksjekjøp i de internasjonale markedene, heter det i Norges Banks pressemelding. Kilde: *) Tallene er alle i millioner kroner. De er hentet fra Årsmeldingen for Norges Banks Kapitalforvaltning som forvalter Statens Pensjonsfond - Utland 2008, 2007 og 2006 samt årsrapporten for Statens Petroleumsfond 2005. Årsrapportene viser investeringene per 31.12.2008, 31.12.2007, 31.12.2006 og 31.12.2005. Porteføljen for 2008 ble offentliggjort 11. mars 2009.**) Philip Morris International ble utskilt som eget selskap fra Altria Group 28. mars 2008. Altria beholdt kontrollen over Philip Morris USA. Altria Group oppsto på sin side i 2003 som det nye moderselskapet til Kraft Foods, Philip Morris International, Philip Morris USA and Philip Morris Capital Corporation.