Data Respons utsteder nye aksjer

Styret i Data Respons ASA har vedtatt en rettet emisjon på 2,5 millioner aksjer.

Oslo Børs. Foto: Scanpix
Næringsliv

Data Respons har sendt ut en børsmelding i kjølvannet av tidligere oppkjøp av Embedit A/S, Syrén Software AB, Digitas AS og Lundinova AB.Styret i Data Respons ASA har i styremøte 21. april 2009 vedtatt en rettet emisjon på 2.511.329 aksjer mot selgerne av ovennevnte selskaper som oppgjør for tilleggsvederlag.I henhold til inngåtte kjøpsavtaler skal tilleggsvederlaget gjøres opp i aksjer til en kurs på 8,4555115 kroner tilsvarende volumveid gjennomsnittskurs for de 10 siste handledagene i mars 2009. Antall utestående aksjer vil med denne transaksjonen øke fra 42.361.731 til 44.873.060.Videre har styret i Data Respons ASA vedtatt å avhende 157.000 egne aksjer som deloppgjør i forbindelse med tilleggsvederlaget. Ny beholdning av egne aksjer etter transaksjonen vil være null.

Nyheter
Børs