Et rungende "ja" til landbruks-støtte

Statsstøtte for å sikre et levedyktig landbruk har mer enn dobbelt så sterk oppslutning i folket som pressestøtten. Det viser en ny undersøkelse.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Statsstøtte for å sikre et levedyktig landbruk har mer enn dobbelt så sterk oppslutning i folket som pressestøtten. Det viser en ny undersøkelse.I spørreundersøkelsen som er utført av Norstat på oppdrag fra Norges Bondelag, svarer 60 prosent av de spurte at de helt eller delvis er enige i at skattepengene bør gå til å sikre et levedyktig landbruk, skriver Nationen.At skattepenger skal gå til å støtte norske medier får bare 26 prosents oppslutning i samme undersøkelse.I valget mellom å satse på mer import av matvarer fra utlandet kontra mer norsk matproduksjon, velger 72 prosent det siste alternativet.- Dette bekrefter inntrykket vi har om at vi har en solid støtte i folket for å drive en aktiv landbrukspolitikk, sier Bondelagets leder, Pål Haugstad.

Nyheter
Næringsliv