Høy prisvekst på Svalbard

Prisveksten på Svalbard er markert høyere enn på det norske fastlandet.

Isbjørn er ikke et uvanlig syn på Svalbard - Foto: Scanpix
Næringsliv

Prisene steg mye på Svalbard i perioden fra oktober 2006 til oktober i fjor, særlig på transporttjenester, drivstoff, mat og drikke.Prisveksten utgjorde 8,2 prosent i denne toårsperioden, viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet. Til sammenligning økte prisene på fastlandet med 5,3 prosent i samme periode.Foruten transport, drivstoff, mat og drikke, ble det dessuten dyrere å bo på Svalbard. Boligutgiftene er imidlertid lavere på Svalbard enn på fastlandet.Svalbard er et toll- og avgiftsfritt område. Transport utgjør den største utgiften for beboerne - nesten 25 prosent av det totale forbruket går til dette.Ikke alt ble dyrere for Svalbards befolkning i perioden oktober 2006-oktober 2008. Post- og teletjenester ble billigere - for teletjenester var nedgangen på 2,5 prosent. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv