Lover å bla opp 67 milliarder kroner

Canada lover 67 milliarder kroner til Det internasjonale pengefondet, for å bistå vekstmarkeder og utviklingsland med å overkomme finanskrisen.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Canada lover 67 milliarder kroner til Det internasjonale pengefondet, for å bistå vekstmarkeder og utviklingsland med å overkomme finanskrisen.- Canada slutter seg til andre G20-land ved å love ytterligere 10 milliarder amerikanske dollar som IMF kan benytte som nødhjelp for å sikre at vekstmarkeder og utviklingsland får tilgang til den kapital de behøver, sier statsminister Stephen Harper.IMF har gjort det klart at de trenger hundrevis av milliarder dollar for å kunne møte kravene fra sine 185 medlemsland, som vokser i takt med at problemene tårner seg opp i verdensøkonomien.EU har lovet en ekstrabevilgning på 100 milliarder dollar, rundt 670 milliarder kroner til fondet, og det samme har Japan.Brasil, Russland, India og Kina har også lovet å bidra med mer, og USA har tatt til orde for å tredoble IMFs kapital, uten å opplyse hva de selv vil bidra med.

Nyheter
Næringsliv