Mange jobber med Røkke-saken

To advokatfirmaer og Kredittilsynet går nøye gjennom Røkkes milliard-manøver.

Publisert 7. april 2009 kl. 23.03
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 16.10
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 402 ord
Kjell Inge Røkke - Foto: Finansavisen
Under en pressekonferanse tirsdag kveld opplyste statsråden at hun siden fredag også har hatt advokatfirmaet Selmer i arbeid og at dette firmaet har fått sitt oppdrag forlenget.Det var for øvrig Selmer som bisto departementet da proposisjonen om statens eierskap i Aker Holding ble utformet for snart to år siden.Den finansielle ekspertisen har departementet ennå ikke valgt og mandatet for undersøkelsen er heller ikke formulert.
Alvorlige spørsmålKjøll vet mestProposisjonen
Brustad viste imidlertid til den oppmerksomheten som er rettet mot aksjonæravtalen i Aker Holding og de spørsmålene som er stilt rundt verdivurderingene som er gjort i forbindelse med salg av selskaper fra Aker ASA til Aker Solutions der staten gjennom Aker Holding eier 12 prosent.Imidlertid er aksjonæravtalen slik utformet at staten med sine 12 prosent har veto i Aker Holding. Det samme har de to andre eierne, Aker ASA, og svenske Investor A/B samt SAAB.- Min oppgave er å sikre statens interesser og verdier i denne saken, sa statsråden, men avslo å røpe hvilke planer hun hadde for den videre behandlingen av saken.Hun understreket at de spørsmålene som er reist er meget alvorlige, men hadde ingen annen begrunnelse for de omfattende granskingene enn at det ble stilt spørsmål ved Aker-transaksjonene og at spørsmålene var alvorlige.Selv om Brustad forsikret at hun skulle sørge for å få «alle kort på bordet» måtte hun innrømme at staten ikke har adgang til det samme omfattende materialet som den granskingen Berit Kjøll skal lede i regi av Aker Holding.- Men også den gjennomgangen vil bli preget av uavhengige eksperter og jeg ser det bare som en fordel at det blir to ulike undersøkelser, sa statsråden.- De spørsmålene som er stilt, vil jeg ha svar på, fastslo Brustad og forsikret at departementet jobbet «dag og natt» med denne saken.Hun anslo ikke noe tidspunkt for utpeking av finansielle rådgivere eller tidsperspektiv for selve granskingen.Derimot gjentok hun at ingen i departementet kjente til transaksjonene før den 30. mars, dagen før de ble presentert.For juristene vil aksjonæravtalen være viktig, men også selve proposisjonen om statlig eierskap i Aker Holding vil være interessant for granskerne.Et sted i proposisjonen heter det: «Aker ASA vil være industrielt førende og legge til rette for at Aker Holding styres i henhold til Aker ASAs styremodell så langt det passer og er forenlig med norsk lov.»Et annet sted i proposisjonen skriver regjeringen at eventuelle synspunkter på eierstrategiske føringer fra staten må kanaliseres inn til styret i Aker Holding i forkant. (©NTB)