Nye dystre spådommer fra IMF

Det internasjonale pengefondet nedjusterer sine tidligere spådommer

Foto: Scanpix
Næringsliv

I sin siste World Economic Outlook-rapport, som ble offentliggjort onsdag, sier IMF at den globale finanskrisen er mer alvorlig enn ventet, og at verdensøkonomien nå er inne i den verste resesjonen siden annen verdenskrig.Det er tredje gang i år at IMF nedjusterer sine spådommer. For bare tre måneder siden spådde IMF en vekst på 0,5 prosent i år, men for én måned siden advarte de om at veksten likevel kunne bli negativ.Ifølge IMFs økonomer blir i-landene hardest rammet, mens framvoksende økonomier og u-landene i gjennomsnitt kan få en svak vekst på 1,6 prosent.Utsiktene for USA er verre enn for verden som helhet: IMF mener at USAs økonomi vil krympe med 2,8 prosent, den verste nedgangen siden 1946.Men enda verre blir det for de to store eksportdrevne økonomiene Japan, med en negativ vekst på 6,2 prosent, og Tyskland med negativ vekst på 5,6 prosent. IMF mener at verdenshandelen vil krympe med 11 prosent.Eurosonen som helhet må forvente en nedgang på 4,2 prosent, og Storbritannias økonomi krymper med 4,1 prosent.Verst i RusslandVerst rammet av krisen er Russland og elleve tidligere sovjetrepublikker, som får en sjokkartet nedgang på 5,1 prosent etter to år med kraftig vekst. I 2007 var veksten på 8,6 prosent og i fjor var den 5,5 prosent.Selv om Russland står bedre rustet til å møte krisen enn de andre landene, vil alle som er avhengig av olje- og gassinntekter rammes hardt av synkende eksport og fallende priser.Onsdag opplyste Russlands finansminister Aleksej Kudrin at det russiske oljefondet, som i dag er på 121 milliarder dollar, kommer til å være helt brukt opp neste år som følge av voksende budsjettunderskudd.For Kina og India spår IMF fortsatt vekst, men langt lavere enn på mange år. Kinas økonomi ventes å vokse med 6,5 prosent, og Indias med 4,5 prosent.Ifølge rapporten er det fare for at mye som er vunnet i Afrika, vil gå tapt på grunn av krisen, som fører til lavere etterspørsel etter afrikanske varer og mindre hjemsendte penger fra afrikanere i utlandet.Treg ny vekstIMF tror ikke det blir noen ny global vekst før i 2010, og når den kommer, blir den tregere enn etter tidligere kriser, fordi det vil ta lang tid å stabilisere finansmarkedene.Fondet advarer om at en vending til det bedre er avhengig av at verdens regjeringer gjør en innsats, blant annet ved å rydde opp i bankene og gjennomføre stimuleringspakker. Slike pakker må videreføres, og kanskje til og med økes, i 2010, om ikke en ny oppgang skal forsinkes, mener IMF. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv