Nye og tøffe kutt i Posten

Posten Norge står foran nye og tøffe kutt som følge av at både postvolum og inntekter faller.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Seks brev- og pakketerminaler kan bli fjernet. I tillegg blir hele strukturen for uadressert reklame vurdert på nytt.370 stillinger er allerede fjernet i Posten. Nå kan noen hundre nye stillinger følge etter som en følge av reduksjonen i antall terminaler. Ledelsen i Posten har som mål at denne vurderingen skal være gjort allerede før sommeren.InntektsfallInntektsfallet er forårsaket både av lavkonjunkturen og av at stadig flere bruker e-post og digital kommunikasjon i stedet for å sende brev med vanlig post. Inntektssvikten er størst for uadressert reklame som alene har gitt Posten inntekter på 1,3 milliarder kroner.Dette er bakgrunnen for at en reduksjon i tallet på terminaler nå blir vurdert. En gruppe skal gi sitt råd til Postens styre. Informasjonssjef Jørn Michalsen sier til NTB at Postens behov målt opp mot kvaliteten på distribusjonen blir avgjørende for hvor langt man vil gå i å redusere i tallet på terminalsteder.

Nyheter
Næringsliv