Overskudd: 30 milliarder

AS Norge tjente litt mer i mars enn i februar.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Handelsbalansen mot utlandet, uten skip og oljeplattformer, viste i mars et overskudd på 30,3 milliarder kroner, viser ferske tall fra SSB. Det er 0,8 milliarder mer enn i februar.Vi eksporterte varer for 66,5 milliarder kroner, en nedgang på 12,8 prosent i forhold til samme periode i fjor. Vi importerte varer for 36,2 milliarder kroner, tilsvarende et fall på 1,0 prosent.Eksport uten råolje, naturgass og kondensater var 26,5 milliarder kroner, et tilbakefall på 2,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.Handelsbalansen ekslusive råolje og naturgass viste et underskudd på 9,7 milliarder kroner, mot minus 9,3 milliarder i samme periode i fjor.Les mer her.

Nyheter
Næringsliv