Sikrer seg 60 millioner kroner

Konsernsjef Stig Herbern er godt fornøyd med å ha fått Jernbaneverket på kroken.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Næringsliv

BaneTele og Ventelo har sammen vunnet kontrakten om leveranse av fast- og mobiltelefoni, samt leveranse av mobilutstyr til Jernbaneverket. Avtalen har en totalverdi på 60 millioner kroner over en fireårsperiode.Leveransen på fast- og mobiltelefoni til hele Jernbaneverket innebærer ca 2.000 fastbrukere og 2.200 mobilbrukere.- Dette er en betydningsfull avtale for det samlede selskapet som BaneTele og Ventelo representerer. Ved at en viktig samfunnsaktør og kvalitetsbevisst kunde som Jernbaneverket velger oss som totalleverandør har vi kommet et godt stykke på veien med å etablere den største og beste utfordreren i det norske telemarkedet, sier Stig Herbern, konsernsjef for Bredbåndsalliansen.BaneTele og Ventelo er begge eid av Bredbåndsalliansen.

Nyheter
Næringsliv