Tank-slutning i Gulfen

Det rapporteres om en stortankslutning fra Gulfen onsdag.

Oriental Venture - Foto: Finansavisen
Næringsliv

Det rapporteres om en stortankslutning fra Gulfen onsdag.VLCCen Atlantic Liberty laster på den kortere strekningen til India med 260.000 tonn råolje. Raten er stabile, lave WS 37, tilsvarende i underkant av 30.000 dollar per dag.Lasting skjer 12. april, ifølge befraktningsmeglere.Fra Vest-Afrika laster suezmaxen Genmar Orion til US Gulf med 130.000 tonn råolje. Raten er WS 52,5, tilsvarende 21.000 dollar per dag, og to-fem poeng lavere enn siste tilsvarende slutninger.Lasting skjer 22. april.

Nyheter
Næringsliv