TeliaSonera kutter guiding

TeliaSonera innfridde i første kvartal, men kutter inntektsguiding.

Næringsliv

TeliaSonera melder om et EBITDA-resultat eksklusive spesielle poster på 8,82 milliarder svenske kroner i første kvartal. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 8,57 milliarder svenske kroner. Salget beløp seg til 27,2 milliarder, mot ventet 27,4 milliarder svenske kroner.Inntektsguidingen blir nedjustert. Det ventes en omsetning i 2009 på linje med omsetningen i 2008.

Nyheter
Børs