- Jeg tipper at første kvartal var det mest negative, at andre kvartal blir nær null og at vi får positiv - men moderat - vekst i de fleste land i tredje kvartal, sier Andreassen til Finansavisen.Norges Brutto nasjonal produkt falt sist kvartal 1 prosent, mens det år over år er ned 1,4 prosent. Land som Japan og USA er hardere truffet av negativ vekst enn Norge.- Hovedårsaken til at utviklingen skal ta seg opp er at situasjonen var så ekstremt dårlig i første kvartal, og at kraftfulle tiltak fra myndigheter og sentralbanker er blitt gjennomført. Men det mest skremmende er utsiktene i Norge, der Finansdepartementet bare venter en vekst på 0,75 prosent i de foreløpige anslagene for 2010, sier Andreassen til aivsen.Andressen tror Norge vil være en av landene med svakest vekst, og sjeføkonomen tror styringsrenten bunner ut på 0,5 prosent - en ny bunnrekord.