Ifølge IntraFish har de høye lakseprisene ført til at foredlingsbedriften Norsk Sjømat har redusert aktiviteten markert, melder TDN Finans.Bedriften har normalt 180 personer i arbeid, men er nå nede i 100.- Vi klarer ikke å hente inn de økte råvarekostnadene. Derfor har vi måtte redusere kraftig. (..) Hvis dagens prisutvikling fortsetter, ser vi ingen andre alternativer enn å stanse driften, sier selskapets nestleder Jarle Mykling til IntraFish.Ifølge nyhetsbyrået har flere aktører i oppdrettsnæringen pekt på at de høye prisene kan føre til tap for foredlere som typisk kjøper spot og selger på kontrakter.14. mai sa professor Frank Asche ved Universitetet i Stavanger til TDN Finans at konkurser i foredlingsbransjen er en trussel for etterspørselsbildet. Han er likevel positiv til lakseprisutviklingen.