Nedgangen på 2,8 prosent er den største siden målingene begynte.Amerikanske myndigheter ser utviklingen i sammenheng med at energiforbruket falt 2,2 prosent, noe som i hovedsak skyldtes den økonomiske nedgangen og høye bensin- og dieselpriser i fjor sommer.Utslippene av klimagassen CO2 har nær sammenheng med bruk av fossile energikilder som petroleum og kull. (©NTB)