En av Europas eldste industribedrifter blir lagt ned når papirfabrikken i landsbyen Malaucene 170 kilometer sør for Lyon i Frankrike stenger dørene i september. Den blir nok et offer for den økonomiske verdenskrisen.- Papirfabrikken er et historisk minnesmerke i landsbyen vår, sier Malaucenes borgermester, Dominique Bodon.- Snart kommer vi til å bo i en spøkelsesby, sukker han, men fabrikksjef Jean-Marc Pavero er ubønnhørlig.
Tapte penger
Han peker på at fabrikken, som har 211 ansatte, gikk med et tap på til sammen 21 millioner euro eller 184 millioner kroner de siste fire årene. Dette fikk de amerikanske eierne, selskapet Schweitzer-Mauduit, til å varsle nedleggelse.Papirproduksjonen i Malaucene har pågått nesten uten avbrudd i innpå et halvt årtusen. Fabrikkens produkter har vært ettertraktet på grunn av en høy kvalitet som knyttes til det ypperlige vannet i den lokale kilden Groseau.Fabrikken laget først skrivepapir og papir til bøker, før den gikk over til å lage sigarettpapir. Den var i flere rike familiers eie fram til første verdenskrig, da Malaucenes borgermester Joseph Geoffroy overtok og holdt driften i gang gjennom krigsårene.