Hva er suksessformelen?

1.000 byråkrater jobber hardt for at du skal kunne lykkes slik som Kjell Inge Røkke.

Publisert 16. mai 2009 kl. 09.52
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 17.09
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 159 ord
Kjell Inge Røkke - Foto: Scanpix

Norge skal bli en nasjon av gründere og 40 prosent av dem skal være kvinner. Nesten 1.000 byråkrater står klare.Finansavisens oversikt over bevilgninger til ordninger som har til hensikt å fornye norsk næringsliv viser at det offentlige Norge i 2009 skal bruke 7 milliarder på entreprenørskap og innovasjon, inkludert risikokapital til investeringsselskapet Argentum.Martin Gjelsvik er daglig leder ved Senter for innovasjonsforskning ved Universitetet i Stavanger. Han er kritisk til veksten i det offentlige virkemiddelapparatet. - Jeg tror ikke at vi får flere innovative bedrifter fordi vi får flere i det offentlige som jobber med dette. Tvert imot er jeg redd for at jo mer vi bygger opp dette virkemiddelapparatet, jo vanskeligere blir det for bedriftene å få tak i pengene som bevilges, sier Gjelsvik.I går foreslo regjeringen i revidert budsjett for 2009 å øke rammen for lavrisikolån med ytterligere 1 milliard kroner til 3,5 milliarder kroner. Rammen for innovasjonslån foreslås økt med 500 millioner kroner til 1,4 milliarder kroner.