Flere hundre ansatte annonseselgere gikk til streik 4. mai etter at ledelsen hadde gjennomført lønnsnedslag og kuttet i bonusordninger på en måte som de ansatte mener har til hensikt å tvinge mange til å slutte. Representanter for de ansatte møtte selskapets personalsjef mandag og ble etter flere timers samtaler enige om å utsette videre streikeaksjoner.Baidu har i Kina tre ganger så mange annonser som søkermotoren Google. Selskapet satte nye salgsmål for en del av sine ansatte i mai og bestemte samtidig at de som ikke når målene, vil miste bonus. Grunnlønnen ble samtidig redusert med ca. 30 prosent, ifølge avisen Wall Street JournalBaidu har i alt rundt 6.200 ansatte og hadde et overskudd tilsvarende cirka tre milliarder kroner i fjor.