Konjunkturnedgangen har påvirket etterspørselen etter Postens tjenester. Blant annet har brevvolumet i Norge falt 14 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor - hvorav postreklame falt 25 prosent. Antall kundebesøk hos postkontorene falt 7 prosent, mens antallet banktransaksjoner falt 10 prosent.Selskapet hadde et driftsresultat på 98 millioner kroner i første kvartal.Driftsinntektene i første kvartal ble 6.932 millioner kroner, mot 6.851 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet før engangseffekter, ble 90 millioner kroner, mot 74 millioner kroner i samme periode i 2008. (©NTB)