- Tilstanden er alvorlig for både bedrifter og husholdninger nå. Norske eksportbedrifter har måttet tåle en brutal tilpasning etter at etterspørselen har dalt kraftig og synkront i de viktigste internasjonale markedene, sier sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank til E24.- Vi er ikke bare inne i en teknisk resesjon. Mer alvorlig er det at vi etter min mening også er inne i en økonomisk resesjon, som innebærer en bred og alvorlig nedtur, sier Jullum.I siste kvartal i 2008 falt bruttonasjonalproduktet (BNP) for fastlandsøkonomien med 0,2 prosent fra kvartalet før. I 1. kvartal i år anslår Norges Bank at fallet vil være på 1,1 prosent fra kvartalet før.Tirsdag formiddag skal SSB legge fram BNP-tall for 1. kvartal. Det må være fall i BNP to kvartaler på rad for at definisjonen av teknisk resesjon skal oppfylles.Seniorøkonom Erik Bruce i Nordea mener fastlandsøkonomien er i resesjon. Han anslår SSBs presentasjon tirsdag vil vise et BNP-fall for fastlandet på 1 prosent i 1. kvartal.Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea regner med det offentlige forbruket og oljeinvesteringene har bidratt motsatt vei. Jullum er enig. Han tror regjeringens bruk av finanspolitikken bidrar til å dempe fallet. (©NTB)