De to siste månedene av Bush sin regjeringstid i USA var landet i hemmelig samtaler med Kina, skriver den engelske avisen The Guardian.De hemmelige forhandlingene med kinesiske myndigheter dreide seg om felles tiltak mot klimaendringene.Knappe to måneder etter at demokratene tok over presidentskapet, i mars måned, ble det så laget et utkast til avtale.Intensjonsavtalen har aldri blitt underskrevet, men de involverte personene mener ifølge Guardian at den kan utgjøre et fundament for videre forhandlinger.En avtale for bekjempelse av klimautfordringene kan være på plass allerede i løpet av høsten 2009, mener de.- Jeg er av den oppfatning at vi nå jobber mot noe utpå høsten. Det vil være alvorlig. Det vil være substansielt og det vil skje, sier Bill Chandler, en av pådriverne for samtalene.