Avviste gruppesøksmål mot Reitan

Oslo tingrett har avvist et søksmål om erstatning som 27 tidligere drivere av Narvesen- og 7-Eleven-kiosker har anlagt mot Reitan Servicehandel.

Foto: Finansavisen
Næringsliv

Saksøkerne hadde i flere år drevet kioskene som franchisetakere hos Reitan, og deres erstatningskrav gjaldt en rekke rabatt-, bonus- og tilbakebetalingsordninger som Reitan hadde sikret seg etter forhandlinger med vareleverandørene. Retten har i flere runder bedt om dokumentasjon om det faktiske og rettslige grunnlag for søksmålet. På bakgrunn av det foreliggende, avsa Oslo tingrett 29. mai en kjennelse om at søksmålet er avvist i henhold til tvistelovens paragraf 35.Reitans prosessfullmektig er tilkjent sakskostnader på til sammen 375.000 kroner. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv