- Dette kan skipsfarten tjene stort på

Skipsfarten kan med enkle tiltak spare 15 prosent av sitt samlede klimagassutslipp, ifølge Det Norske Veritas.

Front Commander - Foto: Frontline
Næringsliv

Skipsfarten kan med enkle tiltak spare 15 prosent av sitt samlede klimagassutslipp, ifølge Det Norske Veritas.15 prosent tilsvarer nær 200 millioner tonn CO2-utslipp. Beregningene baserer seg på en rekke relativt enkle tiltak gjort om bord i dagens skip.De praktiske tiltakene er blant annet optimalisering og forbedring av maskineridriften om bord - blant annet tilpassing av farten i forhold til last og fraktoppdrag. Dersom skipet ballasteres på en optimal måte, vil dette kutte i utslippene av klimagasser.- Mange slike tiltak vil rederiene kunne sette i verk uten ekstra kostnader ettersom de vil oppå gevinsten gjennom lavere drivstofforbruk og dertil oppnå klimagevinst, sier maritim sjef Tor Svendsen i Det Norske Veritas til Stavanger Aftenblads nettutgave.Enda større gevinster kan skipsfarten oppnå dersom nye skip planlegges for dramatiske reduksjoner i drivstofforbruk og klimautslipp.- Fram mot 2040 vil varetransporten kunne skje med 50 prosent lavere utslipp av klimagasser enn i dag, sier Svendsen.

Nyheter
Børs