Én av ti vil EU-påvirkes av Island

8,2 prosent av nordmenn mener at deres syn på norsk EU-medlemskap vil påvirkes dersom landet Island går inn i unionen.

Foto: HegnarOnline
Næringsliv

Bare 8,2 prosent mener at deres syn på norsk EU-medlemskap vil påvirkes dersom Island går inn i unionen.Blant norske EU-motstandere er islandssuget enda mindre: Bare 4,4 prosent av dem som i dag har bestemt seg og som sier nei til norsk EU-medlemskap, vil skifte standpunkt dersom Island forlater EØS-samarbeidet og går inn i EU.Størst ja-potensial ved et islandsk ja er det i den norske «vet ikke»-gruppen. 17,8 prosent av de usikre sier de vil bli tilhengere av norsk EU-medlemskap dersom Island går inn i unionen. Men selv i denne gruppen er det hele 67 prosent som sier at Islands valg ikke påvirker deres syn på norsk medlemskap, viser en meningsmåling Sentio Research Norge har utført for Nationen.Førsteamanuensis Ulf Sverdrup som jobber ved Handelshøyskolen BI og ved Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo, sier at det er norske forhold som styrer norske EU-holdninger. Han minner om at EU-synet her i landet heller ikke ble spesielt påvirket av at Sverige, Finland eller Østerrike ble medlem av EU, og heller ikke av at 12 østeuropeiske land ble det.

Nyheter
Næringsliv