Finanskrisen slår inn på SSB-tall

Det rapporteres om markert nedgang i industriproduksjonen.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Sesongjusterte tall viser at det var en nedgang på 2,8 prosent i norsk industriproduksjon i perioden februar til april 2009, sammenlignet med foregående tremånedersperiode, melder SSB.Fallet i industriproduksjonen settes i sammenheng med den markerte svikten i etterspørselen i inn- og utland etter finanskrisen. Dette har blant annet ført til at produksjonen i metallindustrien og i trelast- og trevareindustrien gikk ned med henholdsvis 9,9 og 7,3 prosent de siste tre månedene. Papir- og papirvareindustrien er også hardt rammet, og produksjonen gikk ned med hele 10,6 prosent i siste tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall.Samtidig gikk produksjonen i norsk metallvareindustri og i data- og elektrisk utstyrindustri også ned, mens for bygging av skip og plattformer var det fremdeles en vekst fra februar til april 2009 sammenlignet med foregående tremånedersperiode.Les mer hos SSB

Nyheter
Næringsliv