Fire VLCC-er fra Gulfen

Det er sluttet fire VLCC-er fra Gulfen.

Front Opalia - Foto: Frontline
Næringsliv

Det er sluttet fire VLCC-er fra Gulfen onsdag. To av disse går til Kina og to går til Korea. Ratene er ikke oppgitt, mens VLCC-ratene østover i går lå rundt WS 27,5 til WS 30, tilsvarende en inntjening i underkant av 10.000 dollar per dag.En befrakter antar at de neste skipene som sluttes østover kan få rundt WS 32,5.Én VLCC går fra Vest-Afrika til US Gulf. Her er raten WS 30, tilsvarende rundt 8.000 dollar per dag, ned fra WS 31,5 tirsdag.

Nyheter
Næringsliv