Gjedrems nøkkeltall - slik gikk det i mai

KPIXE er Norges Banks nye mål på underliggende inflasjon. Slik var utviklingen i mai.

Yngve Slyngstad, forvalter for Statens pensjonsfond - Utland (oljefondet) og Svein Gjedrem, sentralbanksjef - Foto: Scanpix
Næringsliv

KPIXE, Norges Banks nye mål på underliggende inflasjon, steg 2,8 prosent på årsbasis i mai.Dette opplyser Norges Bank onsdag.I april steg KPIXE med 2,7 prosent.KPIXE er en sammenveiing av veksten i kjerneinflasjonen justert for energipriser og avgiftsendringer (KPIJAE) og veksten i en beregnet trend i energiprisene i konsumprisindeksen.

Nyheter
Næringsliv