Gruveselskap kjøper opp stein

Nordic Mining har sikret seg 100 prosent av steinselskap.

Foto: Finansavisen
Næringsliv

Nordic Mining har inngått avtale om kjøp av 15 prosent av aksjene i Gudvangen Stein AS fra Nannok Invest AS. Nordic Mining vil dermed eie 100 prosent av aksjene i Gudvangen Stein AS.Gudvangen Stein produserer anortosittstein fra gruve i Nærøydalen i Aurland i Sogn og Fjordane. Steinen brukes hovedsakelig som råstoff til steinullproduksjon og som lyst tilsatsmateriale til asfalt for økt trafikksikkerhet. Produksjonen er om lag 200 000 tonn per år, hvorav størstedelen eksporteres. Anortositten fra Gudvangen Stein har høyt aluminiumsinnhold; ca. 30 prosent.Nordic Mining arbeider med å utvikle anortosittmateriale for ulike industrielle anvendelser. Som en del av dette utviklingsarbeidet har Nordic Mining et samarbeidsprosjekt med StatoilHydro ASA hvor man gjør forsøk med CO2 ved foredling av anortositt for fremstilling av mer høyverdige produkter, het erdet i en melding fra Nordic Mining.

Nyheter
Børs