Innkjøpsindeks svakere enn ventet

Ferske nøkkeltall kom inn noe under forventningene, men delindeks satt ny topp.

Næringsliv

De amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks for tjenesteytende sektor steg til 44 i mai, fra 43,7 i april.Nye ordre falt fra 47 til 44,4, sysselsetting steg fra 37 til 39, mens priser steg fra 40 til 46,9.Sysselsetting-indeksen er da på det høyeste nivået siden oktober 2008, ifølge Reuters.Hva er ISM Services Non-Manufacturing? Det er en nasjonal indeks basert på en spørreundersøkelse av drøyt 370 innkjøpssjefer i industrier som finans, forsikring, eiendom og kommunikasjon. Indeksen publiseres månedlig og påvirker markedet betydelig.

Nyheter
Næringsliv