Klinker milliard-overskudd i bordet

AS Norge kan vise til et overskudd i sin handelsbalanse på 22,2 milliarder kroner i mai. Det er en tanke ned i forhold til april.

Statfjord-A plattformen - Foto: Øyvind Hagen / Statoil
Næringsliv

AS Norge kan vise til et overskudd i sin handelsbalanse på 22,2 milliarder kroner i mai. Det er en tanke ned i forhold til april, viser ferske tall fra SSB offentliggjort mandag.Overskuddet for april måned var nemlig på 24,4 milliarder. Handelsbalansen mot utlandet regnes uten skip og oljeplattformer.Eksporten kom inn på 55,1 milliarder kroner, tilsvarende en nedgang på 32,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens importen utgjorde 32,9 milliarder kroner, noe som utgjør en reduksjon på 17,8 prosent.Eksport uten råolje, naturgass og kondensater var 22,4 milliarder kroner, en reduksjon på 25,5 prosent fra tilsvarende periode i fjor.Handelsbalansen eksklusive eksport av råolje og naturgass viste et underskudd på 10,5 milliarder kroner. I samme periode i fjor var underskuddet 10,0 milliarder kroner.

Nyheter
Næringsliv