Konkurs-sjokk i Norge

Vi er vitne til en eksplosjon i antall konkurser i Norge. Disse rammes hardest.

Foto: iStockphoto
Næringsliv

Maitallene viser at mange fylker har mer enn dobbelt så mange konkurser som i mai i fjor. Det gjelder Finnmark, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Vest-Agder, Telemark og Vestfold.Så langt i år er det Vestfold og Møre og Romsdal som har den største økningen i tallet på konkurser.- Så langt i år har totalt 70 prosent flere norske bedrifter gått konkurs enn i samme periode i fjor. Men flere bransjer opplever en tredobling og firedobling av antall konkurser, sier direktør Gabor Molnar i Experian.Blant bransjene som rammes hardest akkurat nå, er industri og varehandel, i tillegg til bygg og anlegg. 546 bedrifter innen bygg og anlegg har gått konkurs så langt i år, mot 220 på samme tid i fjor. I mai er utviklingen dramatisk, med 122 konkurser, mot 43 i mai i fjor.

Nyheter
Næringsliv