Lederne ser lys i enden av tunnelen

Flere norske næringslivsledere ser lys i enden av tunnelen og forventer bedret lønnsomhet i sine bedrifter det neste året.

Næringsliv

Selv om lønnsomheten i egen bedrift har hatt negativ utvikling den siste tiden, er andelen næringslivsledere som forventer bedret lønnsomhet i egen bedrift de neste tolv månedene økende, viser Perducos forventningsundersøkelse for andre kvartal 2009.29,9 prosent av næringslivslederne svarer at de tror på en svekket lønnsomhetsutvikling i sin bedrift det neste året. I første kvartal i år så nær halvparten av næringslivslederne, 46,2 prosent, mørkt på framtiden og ventet en svekket lønnsomhet.Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen og akademia, representanter fra partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv