Obama kutter trygd for å finansiere helsereform

USAs president Barack Obama vil kutte i dagens trygdeordninger for å skaffe penger til store reformer i helsevesenet. Hovedmålet er at alle amerikanere skal ha tilgang til helsetjenester.

President Barack Obama og visepresident Joe Biden - Foto: Scanpix
Næringsliv

Obama varslet i sin ukentlige radiotale lørdag forslag om at 313 milliarder dollar, et beløp som tilsvarer nesten 2.000 milliarder norske kroner, overføres fra eksisterende ordninger til det reformerte systemet.Reformene vil til sammen trolig koste rundt 1 billion dollar. En billion er det samme som tusen milliarder.Obama mener det bør være fullt mulig å gjennomføre reformprogrammet uten å øke den amerikanske statens budsjettunderskudd de neste ti årene, men da må det altså spares inn på trygdeutgiftene.- Jeg er fast forpliktet til at reformene i helsesektoren ikke skal gi økninger i de føderale underskuddene, framholdt Obama.- Noen vil nok spørre om vi har råd til å handle allerede i år, men det ville være uansvarlig å la være, tilføyde han ifølge manuskriptet til radiotalen.De 313 milliardene som reformprogrammet skal tilføres, vil den amerikanske presidenten hente fra innstramminger i helseforsikringen for eldre og uføre Medicare og i Medicaid, den tilsvarende trygdeordningen for lavtlønte. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv