Overskudd: Bare 76 milliarder

Overskuddet på driftsbalansen overfor utlandet var bare på 76 milliarder kroner i første kvartal.

Næringsliv

Overskuddet på driftsbalansen overfor utlandet var på 76 milliarder kroner i 1. kvartal 2009, ifølge foreløpige tall. Dette er 29 milliarder kroner lavere enn i 1. kvartal 2008. Nedgangen skyldes først og fremst lavere olje- og gasspriser, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB)Handelen med varer og tjenester ga et overskudd på rundt 100 milliarder kroner, mens rente- og stønadsbalansen ga et underskudd på rundt 25 milliarder.Sammenlignet med 4. kvartal 2008 ble overskuddet på driftsbalansen nesten halvert. Dette skyldes delvis redusert eksportoverskudd, men vel så mye en kraftig svekkelse av rente- og stønadsbalansen som følge av høye utbytter til utlandet i 1. kvartal 2009.Les mer hos SSB

Nyheter
Næringsliv