Polske arbeidere til kamp

Arbeiderne på polske skipsverft ruster seg til ny kamp, to tiår etter at de bidro til å velte kommunismen i Øst-Europa.

Næringsliv

Denne gangen retter harmen seg mot kapitalismen. EU har bedt medlemslandet Polen stanse subsidieringen av verftsindustrien fordi den angivelig strider mot prinsippet om fri og likeverdig konkurranse. Det skjer samtidig som regjeringen i næringsfrihetens høyborg USA gir milliardstøtte til bilkjempen General Motors.Verftsarbeiderne i Gdansk, der den antikommunistiske bevegelsen Solidaritet oppsto i 1980, er klare til kamp for en tilsvarende statsstøtte. - EU sier seg å ville slåss for europeiske arbeidsplasser, men vil legge ned bedriften vår, sier tillitsvalgte Roman Galezewski.- Hvorfor ønsker de å legge oss ned, slik at nye skip må bestilles fra Asia? Verftsarbeiderne kjempet på 1970-tallet mot stridsvogner med bare nevene, og slike folk holder man ikke for narr, sier Galezewski til nyhetsbyrået Reuters.

Nyheter
Næringsliv